vrijdag, maart 31, 2023

Investeringsprocedure

Na een verzoek tot investering, vindt er een eerste kennismaking met de ondernemer (s) plaats. Indien in dat gesprek voldoende vertrouwen in de ondernemer ontstaat, vindt er in het algemeen een vervolggesprek plaats met het voltallige bestuur van het fonds, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan zaken als:

  • het businessplan en toekomstperspectief;
  • budgetten en geldstromen;
  • de mate en de vorm waarin in de kapitaalbehoefte kan worden voorzien;
  • de mogelijke samenwerking met andere investeerders.

Daarna neemt het bestuur een principe besluit inzake het ingediende verzoek. Indien dat besluit positief is, worden – en, voor zover van toepassing, ook in overleg met mede – investeerders - de vereiste documenten opgemaakt. Waar en indien mogelijk wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gestandaardiseerd documentatiemateriaal.

Postadres
p/a de heer J. Kamps
Hoendiepskade 25
9718 BH Groningen

[E] info@gjsmidfonds.nl
[W] www.gjsmidfonds.nl