Vooruitzien op innovatie

Oprichting en missie
G.J. Smid Fonds

De stichting Ir. G.J. Smid Fonds is op 28 oktober 2005 opgericht op initiatief van de heer Ir. G.J. Smid. De heer Smid was oud-directeur en mede-aandeelhouder in het familiebedrijf Smid & Hollander te Hoogkerk. De heer Smid overleed op 23 april 2009 op 71-jarige leeftijd.

Bij de start van het fonds heeft de heer Smid een deel van zijn privévermogen ingebracht in het fonds ter verkrijging van een adequaat startkapitaal. Uitgangspunt voor de heer Smid was om het door hem in het fonds ingebrachte vermogen te investeren in de noordelijke economie ter bevordering van innovaties en de bedrijvigheid in deze regio. Investeringen vinden plaats door deel te nemen in aandelenkapitaal en/of het verstrekken van (achtergestelde) leningen.

De statutaire doelstelling van het fonds vormt een weergave van dit uitgangspunt: “de stichting heeft ten doel het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen op industrieel en ambachtelijk gebied, zulks ter bevordering en verbetering van bedrijfsmatige activiteiten en van werkgelegenheid in de Noord Nederlandse regio, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn”.

Bij de uitvoering van de strategie van het fonds wordt deze statutaire doelstelling als randvoorwaarde gerespecteerd.

Het investeren in innovatieve bedrijfsmatige activiteiten

Bij de uitvoering van de strategie van het fonds wordt deze doelstelling als randvoorwaarde gerespecteerd.

Bestuur van het G.J. Smid Fonds

Johannes J.P. Wolters

Voorzitter
wolters@gjsmidfonds.nl

Johan K. Lindemulder

Penningmeester
lindemulder@gjsmidfonds.nl

Johan Kamps

Secretaris
kamps@gjsmidfonds.nl

Investeringsstrategie

  • het G.J. Smid Fonds wil geen lead investor zijn; daarom wordt geparticipeerd samen met andere investeerders

  • de omvang van de deelname door het G.J. Smid Fonds bedraagt in beginsel maximaal € 250.000 per participatie
Scroll to Top